Mustavaaran Kaivos Oy on perustettu vuonna 2011. Yhtiön tavoitteena on käynnistää vanadiinin tuotanto Suomessa terästeollisuuden sivutuotteita jalostamalla (Clean Slag –projekti) ja hyödyntää tulevaisuudessa myös Taivalkosken Mustavaaran esiintymän vanadiinimalmia (Kaivosprojekti).

 

Maailman vanadiinituotannosta suurin osa menee terästeollisuuteen, missä sitä käytetään teräksen lujuutta lisäävänä seosaineena. Vanadiinin kysynnän arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 10 vuoden aikana.