21.01.2013

Metallurgiset testit onnistuneeseen lopputulokseen

Mustavaaran Kaivos Oy:n rikasteella suoritettiin loka-marraskuussa 2012 metallurgisia testejä Swerea-MEFOS:n metallurgisessa tutkimuslaitoksessa Ruotsin Luulajassa.

Testit ovat tärkeä osa kannattavuusselvitystä, jota yritys parhaillaan tekee vanadiini-rauta-titaani –hankkeeseensa liittyen. Mustavaaran Kaivos Oy:n tavoitteena on käynnistää kaivostoiminta vuoden 2016 loppuun mennessä, ja toiminta tulee koostumaan seuraavista osaprosesseista:

  1. malmin louhinta avolouhoksessa
  2. vanadiinin, raudan ja titaanin erotus rikastamolla
  3. ferrovanadiinin, raakaraudan ja titaanikuonan tuotanto käsittelemällä rikastetta sulatolla

Kaksi ensimmäistä prosessia ovat samoja, joita Rautaruukki käytti entisen Mustavaaran kaivoksen toiminnassa. Sulatusteknologian käyttö edustaa uutta ajattelua ja mahdollistaa paitsi vanadiinin, myös raakaraudan jalostamisen kaupalliseksi tuotteeksi.

 

Mustavaaran rikastetta on testattu kattavasti laboratoriomittakaavan pyrometallurgisissa kokeissa viimeiset 4 vuotta. Sulatuskokeissa siirryttiin suurempaan kokoluokkaan kun ne suoritettiin kahdessa vaiheessa Swerea-MEFOS:n pilot-laitoksella.

 

Ensimmäinen testi koostui 5 päivän jatkuvatoimisesta kokeesta, jossa 23 tonnia Mustavaaran rikastetta pelkistettiin 3 megawatin sähköuunissa. Titaani erotettiin onnistuneesti sulaan kuonaan ja yli 90 % vanadiinista otettiin talteen metallisulaan.

 

Toinen testi, joka kesti 3 päivää, suoritettiin käsittelemällä metallisulaa konvertterissa. Tämän prosessin tarkoituksena on selektiivisesti hapettaa metallin sisältämä vanadiini puhaltamalla happea sulaan. Prosessin tuotteena saatava nestemäinen vanadiinioksidi-kuona kaadetaan konvertterista ja jalostetaan edelleen ferrovanadiiniksi. Testien tulokset olivat positiivisia ja osittain jopa ylittivät odotukset.

 

Metallurgisten testien onnistuminen on merkittävä askel kehitettäessä Mustavaaran Kaivos Oy:n kilpailukykyistä sulatusteknologiaa. Tuloksia tullaan seuraavaksi hyödyntämään sulaton esisuunnittelussa.

 

 

 

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle