19.06.2013

Mustavaaran esiintymän uusi malmiarvio

Mustavaaran esiintymän malmiarvio on päivitetty.

Uusi arvio noudattaa JORC-koodin (the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves, Joint Ore Reserve Committee – JORC-code) periaatteita ja sen ovat laatineet Markku Meriläinen ja Pekka Lovén (Outotec Finland Oy), jotka molemmat ovat JORC-koodin mukaisia kompetentteja henkilöitä.

 

Mustavaaran esiintymän päivitetyt malmivarat 31.5.2013 ovat:

 

 

  Malmivaraluokka

Tonnia

Mt

Magnetiitti

%

VinMC  *)

%

  Todetut

64

14.0

0.91

  Todennäköiset

35

13.9

0.90

  Malmivarat yhteensä

99

14.0

0.91

 

*) magnetiittirikasteen vanadiinipitoisuus               

 

 

Keskimääräinen raakku/malmi-suhde 30 vuoden louhinta-ajalle on 2,6. Arviossa käytetty malmitappio on 5% ja raakkulaimennus 8%.

 

Aiempi malmiarvio oli laadittu maaliskuussa 2012. Uudessa arviossa on hyödynnetty vanhan aineiston lisäksi seuraavien tutkimusten tulokset:

  • Laser-skannaukseen perustuva tarkka maanpintamalli
  • 14 kairareiän lähtökoordinaattien tarkennus
  • QA/QC-raportti (analyysitarkkuus ja laadunvalvonta),  Markku Iljina GeoConsulting, syyskuu 2012
  • Avolouhoksen seinämäpysyvyystarkastelu, WSP Finland, helmikuu 2013
  • malmin jalkapuolen kontaktin paikannus 3D valokuvauksen avulla

 

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle