16.04.2013

Mustavaaran rahoitus etenee

Mustavaaran Kaivos Oy (MKOy) on varmistanut ensimmäisen osan rahoituksesta, jota se hakee saattaakseen päätökseen kannattavuusselvityksen Mustavaaran vanadiini-rauta-titaaniesiintymän hyödyntämisestä.

Kannattavuusselvityksen kokonaisrahoitustarve on 15 miljoonaa euroa. Suunnattuun osakeantiin osallistuivat Tamares Mining Group B.V., Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä yhtiön hallituksen jäsen Tapani Järvinen.

 

Meneillään olevan kannattavuusselvityksen keskeisimpiä tavoitteita ovat rikastamon ja sulaton tuotantoprosessien kehittäminen ja testaaminen. Kehitettävällä kustannustehokkaalla prosessilla tuotetaan ferrovanadiinia ja rautaa energiatehokkaasti ympäristövaikutukset minimoiden.

 

Tuotantoprosessin kehityshankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Tekes on tukenut Mustavaaran projektia useissa tutkimushankkeissa. Näistä merkittävimmät ovat olleet GTK:n mineraalitekniikan laboratoriossa suoritetut pilottimittakaavaiset rikastuskokeet sekä Swerea MEFOSin suorittamat tehdasmittakaavaiset sulatuskokeet. Myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tukenut Mustavaaran projektia liiketoiminnan kehityshankkeissa.

 

MKOy:n toimitusjohtaja Jan Akkerman kommentoi: ”Olemme hyvin kiitollisia Tekesille ja ELY-keskukselle heidän osoittamastaan luottamuksesta ja taloudellisesta tuesta Mustavaaran projektille. Tuki Suomen valtiolta on erittäin tärkeää kaltaisillemme nuorille yrityksille erityisesti tämänhetkisessä vaikeassa globaalissa taloustilanteessa.”

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jukka Pitkäjärvi

044 488 7200

jukka.pitkajarvi(at)mustavaarankaivos.com

www.mustavaarankaivos.com 

 

 

Mustavaaran Kaivos Oy on perustettu tammikuussa 2011. Yhtiö omistaa oikeudet Taivalkoskella sijaitsevaan Mustavaaran vanadiini-rauta-titaani-esiintymään. Mustavaaran Kaivos Oy:n tavoitteena on avata kaivos vuonna 2017 ja hyödyntää vanadiinin ja raudan lisäksi mahdollisesti myös esiintymän titaani. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat Taivalkosken kunta, Tamares Mining Group B.V., Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Akkerman Exploration B.V.

 

Lataa lehdistötiedote tästä 

 

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle