18.12.2013

Mustavaaran mahdollisen sulaton sijoituspaikaksi valittu Raahe

Rahoitus vielä avoin

Mustavaaran Kaivos Oy (MKOy) on vuonna 2011 perustettu suomalainen yhtiö, jonka tavoitteena on avata uudelleen Mustavaaran vanadiinikaivos. Malmi tullaan louhimaan avolouhintana ja rikastamaan magneettierotukseen perustuvalla rikastusmenetelmällä Taivalkosken Mustavaaraan rakennettavassa rikastamossa. Rikaste on tarkoitus jatkojalostaa sulatolla, jonka päätuotteet ovat ferrovanadiini ja rauta.

 

Hankkeen kannattavuusselvityksen aikana tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että Raahen sataman alue on paras vaihtoehto uuden sulaton sijoituspaikaksi. Merkittävimmät edut verrattuna vaihtoehtoiseen sijoituspaikkaan Oulun Ruskonselän alueella ovat Raahen satama-alueen hyvä infrastruktuuri (sataman läheisyys, rautatie, energia) ja alueen pitkät perinteet teollisessa toiminnassa.

 

Raahen kaupunki näkee sulaton mahdollisen rakentamisen tervetulleena lisänä alueen teollisuuteen ja merkittävänä uusien työpaikkojen luojana. Sulaton lopullinen rakentamispäätös on kuitenkin riippuvainen meneillään olevan kannattavuusselvityksen lopputuloksista sekä vaadittavien viranomaislupien saamisesta.

 

Samanaikaisesti kannattavuusselvityksen laatimisen kanssa MKOy on jatkanut ponnisteluja hankkeen rahoituksen järjestämiseksi. Rahoitusmarkkinoiden tila on ollut äärimmäisen tiukka, jonka vuoksi yhtiö ei ole vielä toistaiseksi onnistunut kokoamaan kannattavuusselvityksen loppuun saattamiseksi tarvittavaa rahoituspakettia. Tästä johtuen MKOy on joutunut siirtämään tavoitettaan tuotannon aloittamisesta vuonna 2016 ainakin vuoden 2017 puoliväliin saakka.

 

Aiemmin tässä kuussa yhtiön kaksi merkittävää omistajaa, Tamares Mining Group B.V. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, myönsivät lisärahoitusta hankkeen etenemisen varmistamiseksi.

 

Tulevina kuukausina yhtiön johto keskittyy viranomaislupaprosessien eteenpäin viemiseen sekä Taivalkoskella että Raahessa. Lisäksi yhtiö jatkaa työtään rahoitusjärjestelyjen osalta.

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jukka Pitkäjärvi

044 488 72 00

jukka.pitkajarvi(at)mustavaarankaivos.com

 

 

Mustavaaran Kaivos Oy on perustettu tammikuussa 2011 ja se omistaa oikeudet Taivalkoskella sijaitsevaan Mustavaaran vanadiini-rauta-titaani-esiintymään. Yhtiön tavoitteena on avata kaivos vuonna 2017 ja hyödyntää vanadiinin ja raudan lisäksi mahdollisesti myös esiintymän titaani.

 

Maailman vanadiinituotannosta suurin osa menee terästeollisuuteen, missä sitä käytetään teräksen lujuutta lisäävänä aineena. Vanadiinin kysynnän arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 10 vuoden aikana.

 

Lataa lehdistötiedote tästä 

 

Sulaton 3D-mallikuva

 

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle