03.02.2014

Yleisötilaisuudessa runsas osanotto

Kaivoshankkeen kaavaehdotuksesta käytiin asiallinen keskustelu

Kuloharjun kylätalolla esiteltiin keskiviikkona 29.1.2014 Mustavaaran osayleiskaava- ja asemakaavaehdotukset lähialueiden asukkaille ja muille kiinnostuneille. Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi kertoi täydelle salille myös kaivoshankkeen etenemisestä ja maailmanlaajuisen rahoitustilanteen haastavuudesta.

 

Kaavoituskonsultti Johanna Lehto Sweco Ympäristö Oy:stä selosti kuulijoille kaavoitusprosessin eri vaiheita ja kävi tarkemmin läpi ehdotuksiin tehdyt muutokset. Kaavaehdotuksiin liittyvään aineistoon voi tutustua internetissä ja ne pidetään julkisesti nähtävänä myös Taivalkosken kunnantalolla ja Posion kunnanvirastolla 13.2.-14.3.2014. Tänä aikana kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksista.

 

Tilaisuudessa oltiin yksimielisiä siitä, että mahdollisista eturistiriidoista sovitaan jatkossakin hyvässä yhteishengessä ja hyvissä ajoin, jotta alueelle työpaikkoja tuova hanke etenisi suunnitelmien mukaisesti.

 

 

 

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle