20.06.2016

Asemakaavoitus hyvässä vauhdissa

Raahen metallituotetehtaan suunnittelu on edennyt siihen pisteeseen, että myös asemakaavoitustyö saatiin liikkeelle.

Raahen kaupunginhallitus hyväksyi Mustavaaran Kaivos Oy:n kaavoitusaloitteen vuonna 2012 ja käynnisti siihen liittyvät osayleiskaavan ja asemakaavan laadinnat. Osayleiskaava on kaupungin kaavoitusohjelmassa ja nyt myös asemakaavoitus on käynnistynyt. Asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua Raahen kaupungin internetsivuilla.

 

Suunnittelualue sijaitsee satama- ja teollisuusalueen vieressä ja on muodostettu läjitysmassoista. Syväsataman ja tehdasalueen laajentamiseksi laaditaan asemakaava, joka mahdollistaa Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan rakentamisen. Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n tavoitteena on myös syväsatamatoimintojen kehittäminen.

 

Kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan Raahelaisessa, Raahen kaupungin internetsivuilla sekä teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla.

 

 Ilmakuva kaava-alueen sijainnista ja alustavasta rajauksesta.

 

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle