31.08.2016

Raahen YVA-yleisötilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua

Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehdashankkeen YVA-yleisötilaisuus järjestettiin Raahessa Kauppaporvarin kulttuuri- ja kongressitiloissa tiistaina 30.8.2016. Paikalla oli noin 40 hankkeesta ja sen YVA-menettelyn etenemisestä kiinnostunutta.

YVA-konsulttina hankkeessa toimivan Pöyry Finland Oy:n edustajat kertoivat suunnitteilla olevan metallituotetehtaan arvioiduista ympäristövaikutuksista, kuten lisääntyvästä liikenteestä. Kaivosyhtiön toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi esitteli mm. hankkeen aikataulua ja korosti suunnitellun metallituotetehtaan edustavan kierrätystä parhaimmillaan, se kun tulee käyttämään raaka-aineenaan SSAB:n terästehtaiden sivutuotetta. ”Metallituotetehtaan suunniteltu sijainti SSAB:n ja sataman läheisyydessä on logistisesti erinomainen”, Pitkäjärvi totesi. Tilaisuudessa myös Raahen kaupungin kaavoitusyksikön edustaja kertoi hankealueen kaavoituksen etenemisestä.

 

Alustusten jälkeen käytiin kohtuullisen vilkas keskustelu, jonka aiheina olivat mm. metallituotetehtaan tuleva tuotantoprosessi, hankkeen työllistävä vaikutus, lämmön talteenotto ja mahdollinen pölyn leviäminen. YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, edustaja Antti Petänen kannusti yleisöä esittämään kannanottoja arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana, kun hankkeen suunnitteluun voi vielä vaikuttaa. Ohjeet kannanottojen esittämiseen löytyvät YVA-kuulutuksesta

 

 

 

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle