Tuotanto

Vanadiinipitoisten sivutuotteiden jalostaminen tapahtuu Raaheen rakennettavassa metallitehtaassa, jonka päätuotteet tulevat olemaan ferrovanadiini ja harkkorauta. Ferrovanadiinia käytetään seosaineena erikoislujien teräslaatujen valmistuksessa ja harkkorautaa esimerkiksi valimoteollisuuden raaka-aineena. Metallitehtaan jalostusprosessissa syntyy myös hyödyntämiskelpoisia sivutuotteita.

 

Clean Slag -tuotantoprosessi