Mustavaaran Kaivos Oy omistaa oikeudet Taivalkoskella sijaitsevaan Mustavaaran vanadiini-rauta-titaani-esiintymään. Yhtiön tavoitteena on käynnistää Raaheen rakennettavassa metallitehtaassa vanadiinituotanto aluksi jalostamalla terästeollisuuden vanadiinipitoisia sivutuotteita. Myöhemmin rakennetaan rikastamo Mustavaaraan (kuva alla) ja käynnistetään myös kaivostoiminta. Rikaste kuljetetaan maanteitse Raaheen jatkojalostettavaksi metallitehtaan tuotantoprosessissa terästeollisuuden sivutuotteiden kanssa.