Arvot

 

Mustavaaran Kaivos Oy toimii korkeiden eettisten ja moraalisten tavoitteiden mukaisesti. Yritys noudattaa kaikessa toiminnassaan seuraavia arvoja ja periaatteita:

 

  • Ympäristön kunnioittaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • Säännösten ja lakien noudattaminen
  • Avoin tiedottaminen 
  • Toiminta osana suomalaista yhteiskuntaa paikallisia kulttuuriarvoja kunnioittaen
  • Turvallinen ja kannustava työympäristö
  • Korkea ammatillinen, eettinen ja moraalinen vaatimustaso